Teamet vårt

Nordenfjeldske Fibershed ble stiftet i 2021 av Marte E Blomli, Årolilja Svedal Jørgensrud og Nina Alsborn. Målet var å etablere en organisasjon som skulle fremme lokalt forankret tekstilproduksjon. Vi ønsket samtidig å bidra til omstilling til en mer lokalt forankret produksjon basert på stedegne råvarer og tekstile verdikjeder.

Nina Alsborn

Styret, medgrunnlegger

Med stor interesse og brennende engasjement for formidling og læring, tok jeg først en utdanning som lærer. Under overflaten har det alltid ligget en forkjærlighet for tekstilhåndverk og produksjon, noe som gjorde at jeg søkte meg mot Telemark. Der jobbet jeg flere år ved en lokal liten garnprodusent. Faget garnfremstilling er et betydningsfullt fag, og en viktig bærebjelke for fremtiden. Innen dagens lokale tekstilproduksjon oppfatter jeg et stort behov for nettverksbygging, samarbeid og støtte for små bedrifter. Fokus og støtte til landbrukeren, er helt avgjørende for å nå en fremtid mer i balanse når det gjelder ressursbruk. I 2022, fullførte jeg en mastergrad i Tradisjonskunst. Her jeg gikk i dybden på hvordan ull som i dag kastes og regnes som verdiløs, kan få nytt liv ved hjelp av toving som tradisjonshåndverk. Jeg jobber videre med hva som vil kreves av industriell innovasjon for å nå det målet. Min store drivkraft for å jobbe med Nordenfjeldske fibershed, er å fremheve stemmene til grasroten innen tekstilproduksjon og styrke deres arbeid slik at vi sammen kan bidra til en ny og bedre tekstil fremtid for alle – natur, dyr og mennesker!

Bilde av Nina

I dag består vårt team av en herlig gjeng dyktige, kunnskapsrike og engasjerte mennesker som er interessert i etiske og bærekraftige tekstile systemer innen områder som kunsthåndverk, tekstildesign, industri, formidling og forskning.

Bilde av Årolilja

Årolilja Jørgensrud

Medgrunnlegger

Jeg har jobbet praktisk, kreativt og teoretisk med ull, tekstil og bærekraft i nærmere 20 år og har jobbet med hele tekstil- og ullverdikjeden fra råvare til ferdig produkt. Jeg har vært villsaubonde og har jobbet med produksjon og design i egen bedrift, produktutvikling i tekstilindustrien og forsknings- og utviklingsprosjekter med norsk ull som tema. Jeg har en mastergrad i landbruks- og klimastudier fra NMBU på Ås og synes det er spennende å forene de ulike fagområdene tekstil, design, landbruk og klima i mitt arbeid. Jeg jobber som rådgiver på NIBIO (norsk institutt for bioøkonomi), fortrinnsvis med prosjekter knyttet til bedre ressursutnytting av ull fra de norske sauerasene. Gjennom arbeidet med Nordenfjeldske Fibershed ønsker jeg å knytte sammen ulike fagområder, etablere nye nettverk og binde tettere bånd mellom by og land. Jeg er spesielt opptatt av hvordan man gjennom kunst og design kan bidra til å bevare gamle saueraser, biologisk mangfold, lokale tradisjoner og kunnskap om bruk av naturmaterialer som er i ferd med å gå tapt.

Sammen ønsker vi å hjelpe den tekstile grasrota gjennom å fungere som et kontaktnettverk og en interesseorganisasjon for hele verdikjeden - fra gård til ferdig tekstil.

Marte Blomli

Styret, medgrunnlegger

Jeg bor på et lite småbruk med mann, babygutt og vår lille bustete hund. Av utdanning har jeg en mastergrad i Naturressursforvaltning ved NTNU. Nå jobber jeg på Selbu spinneri, et lite ullspinneri beligget i Klæbu, Trondheim. Selbu spinneri, der jeg har ansvaret for internasjonale og nasjonale forskningsprojekster, har spesialisert seg på ivaretakelse av ull fra mange av de truede norske sauerasene. Jeg er opptatt av å ivareta norske tekstiltradisjoner og både strikker, vever, håndspinner og syr. Jeg liker å nyte livet ute i skog og mark og fjell og hav. For meg er det en selvfølge at vi må gjøre mer for å ta vare på den fine kloden vår, derfor liker jeg å utforske måter å leve litt grønnere. Dette er min motivasjon for å jobbe med å fremme lokal, skånsom tekstilproduksjon og bedre jordbruksmåter, gjennom mitt engasjement i Nordenfjeldske Fibershed.

Bilde av Marte

Gjennom oss kan små foretak få mulighet til å bli sett og hørt.

Bilde av Carrie

Carrie Pretorius

Regionsansvarlig - Sør-Norge

Jeg har drevet med håndarbeid siden barndommen. Jeg begynte å sy klær til dukkene mine allerede da jeg var 5 år gammel. Mine bestemødre, mor og svigermor ga meg grunnleggende opplæring innen strikking, hekling, broderi, veving, søm og maling. I dag, driver jeg et klesverksted og vaskeri, ogjeg er prosjektleder for en regionprosjekt kalt Klesreparasjon for alle. Mitt mål er å hjelpe andre å utvide levetiden til klærne deres ved å tilby reparasjonstjenester, eller ved å lære andre hvordan de kan reparere og vedlikeholde klærne sine. Dessverre genererer klesreparasjon en mengde tekstilavfall. Dette har fått meg til å se nærmere på tekstilavfallbehandling og reparasjon av biofiber. Etter å ha hørt om Fibershed og dets oppdrag med å revitalisere lokal og regional tekstilproduksjon, ble jeg koordinator for Nordenfjeldske Fibershed og deres Region Sør. Mine planer er å lokalisere og kartlegge ull-, lin- og lærprodusenter, tekstilfabrikker og andre produsenter og leverandører av bio-fiber som en ekstra ressurs for våre skreddere, designere og kunstnere.

Vil du bidra i vårt arbeid? Det kan du! Ta kontakt med oss, bli medlem eller støtt vårt arbeid gjennom donasjon. Bli med oss inn i en bedre tekstil fremtid!

Emilia Panish-Hoffmann

Styret, designer+developer

Jeg vokste opp i et hus i skogen i Maine, USA hvor jeg utviklet interessene mine innen kunst, håndverk, strikking, og natur. Jeg jobber med design og markedsføring, og har en formell utdanning innen naturfag og bærekraftige matsystemer. Jeg er glad i muligheter for å kombinere yrket mitt med min interesse for kunst og miljø. Jeg har lenge hatt ønske til å jobbe i mellomrommet mellom landbruk og forbruk; med å øke bevisstheten om hvor maten og tekstiler kommer fra, og hvordan å støtte mer sosiale- og miljømessig bærekraftig bruk av ressurser. Jeg håper at arbeidet mitt med Nordenfjeldske Fibershed bidrar til mer bærekraftig produksjon og forbruk i tekstilindustien.

Bilde av Emilia