Medlemskap

Vi tilbyr medlemskap for personer som er interessert i å lære mer om Fibershed sitt arbeid og våre verdier, samt fiber/råvare- og tekstilprodusenter i alle størrelser. Vi har medlemskap som passer for profesjonelle produsenter og fagfolk, både dem som har virksomheten som hoved- og sideinntekt. Vi tilbyr også medlemskap som passer dem som er interessert i vårt arbeid og verdigrunnlag. Kontakt oss hvis du har spørmål gjeldende medlemskap i Nordenfjeldske Fibershed.

Støtt Nordenfjeldske Fibershed
og bli med som individuelt medlem

Å bli med i Nordenfjeldske Fibershed koster bare 100 kroner i året. Ved å bli med som individuelt medlem blir du med i et nettverk av folk som støtter fremveksten av en mer bærekraftig tekstilproduksjon i Norge. Med individuelt medlemsskap, får du invitasjoner og rabatter til Fibershed arrangementer.

Bli med som bedrift, organisasjon eller profesjonelt utøvende fagfolk og bli omtalt i vårt kommende produsentnettverk:
**Det er 80 % prisavslag på medlemskap for 2024**

Alle medlemmer forplikter seg til å jobbe med etiske, bærekraftige og/eller regenerative produksjonssystemer og de må være villige til å delta aktivt i og støtte opp under Nordenfjeldske Fibershed sitt arbeid.

Profesjonelle produsenter og fagfolk som har sin virksomhet som hovedinntekt

NOK 1600/år (NOK 320 for 2024)

Profesjonelle produsenter og fagfolk som har sin virksomhet som en sideinntekt

NOK 800/år (NOK 160 for 2024)

Noen av våre medlemmer:

  • Er interessert i lokalt produserte fiber som ull, dyrefiber, skinn, lær og plantefiber som er produsert i Norge, og som foredles lokalt.
  • Produserer produkter som helt og fullstendig er laget av fiber (animalsk eller plantebasert) eller skinn/lær. Brukes tilsetninger som fargestoffer, skal disse enten være dyrket og sanket i Norge eller så skal fargeprosessen være nøysom, kvalitetsrettet og miljøbevisst. 
  • Tilbyr tjenester for foredling av naturlige tekstilfiber (plantefiber som lin eller animalske fiber som ull, eller skinn) og/eller fargestoffer i Norge, enten i kommersiell eller håndverksmessig eller kunstnerisk skala.
  • Tilbyr tjenester for produksjon av stoffer/tekstiler til møbel, interiør, bekledning eller hage og landbruk, basert på norske råvarer og produksjon i Norge.
  • Dyrker plantefiber og/eller naturlige fargestoffer i Norge
  • Holder husdyr der animalsk fiber eller skinn går til norsk tekstilproduksjon
  • Tilbyr kunstarbeider som helt og fullstendig er laga av fiber (animalsk eller plantebasert), skinn/lær eller fargestoffer dyrket og hentet i Norge.
  • Tilbyr utdanning eller undervisning i Fibershed-relaterte emner og konsepter.