Om oss

Nordenfjeldske Fibershed er en landsdekkende grasrotorganisasjon som jobber for å fremme bærekraftig tekstilproduksjon

I Nordenfjeldske Fibershed ønsker vi å inspirere til samarbeid og informasjonsflyt i et medlemsnettverk bestående av bønder, tekstilindustri, designere og håndverkere, forskningsmiljøer, universiteter og forbrukere.

Nordenfjeldske Fibershed er inndelt i fem bioregioner som dekker henholdsvis Nord-Norge, Midt-Norge, Øst-Norge, Vest-Norge og Sør-Norge. En bioregion er det økologiske og geografiske området som utgjør det naturlige ressursgrunnlag for regional råvare- og tekstilproduksjon. Bioregionene inkluderer også de menneskelige ressursene som finnes i området. Hver bioregion vil etter hvert ha en koordinator som har ansvar for nettverket i regionen.

Formidling, forskning- og utviklingsprosjekter

Nordenfjeldske Fibershed har som mål å bli en aktiv aktør og samarbeidspartner i forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til regional og lokal råvare- og tekstilproduksjon. Gjennom medlemmene våre, ønsker vi å representere hele verdikjeden fra råvare til ferdige produkter. Vi deltar som samarbeidspartner i det internasjonale forskningsprosjektet amazing grazing som ledes av NIBIO Tingvoll (norsk institutt for bioøkonomi).

Vi som har tatt initiativ til å starte Nordenfjeldske Fibershed er Marte Espelien Blomli, Nina Alsborn og Årolilja Svedal Jørgensrud. Vi har god kunnskap om den norske tekstilverdikjeden og bred erfaring med å jobbe med norsk ull i håndverk og design, i tekstilindustrien (spinneri og veveri), i undervisning og ulike forsknings- og utviklingsprosjekter.

Les mer om teamet vårt